کلاس های جبرانی استاد خانلری

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاسهای جبرانی استاد خانلری:
* تدوین فیلم تبلیغاتی: روزهای جمعه مورخه :
95/2/10
95/2/17
ساعت 17 الی 20 در کلاس کارگاه عروسکی
* آشنایی با سینمای مستند: روزهای دوشنبه مورخه:
95/2/13
95/2/20
ساعت 10:30 الی 12:15 در کلاس کارگاه عروسکی
*تدوین فیلم تلفیقی: روزهای دوشنبه مورخه :
95/213
95/2/20
ساعت 18:30 الی 20:45 در کلاس کارگاه عروسکی
* منشی گری صحنه : روزهای دوشنبه مورخه:
95/2/13
95/2/20
ساعت 12:15 الی 13:30در کلاس کارگاه عروسکی
* کارگردانی فیلم مستند: روزهای دوشنبه مورخه :
95/2/13
95/2/20
ساعت 8 الی 10:15 در کلاس کارگاه عروسکی
* تدوین کلیپ و تیزر: روزهای دوشنبه مورخه:
95/2/13
95/2/20
ساعت 14:45 الی 17:30 در کلاس 301 برگزار میگردد.