کلاس های جبرانی استاد خانلری

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی استاد خانلری روز دوشنبه مورخ 95/2/6 :
* کارگردانی فیلم مستند ساعت 8 الی 10:15 در کلاس کارگاه عروسکی
* آشنایی با سینمای مستند ساعت 10:30 الی 12:15 در کلاس کارگاه عروسکی
* منشی گری صحنه ساعت 12:15 الی 13:30در کلاس کارگاه عروسکی
* تدوین کلیپ و تیزر ساعت 14:15 الی 17:30 در کلاس 301
* تدوین فیلم تلفیقی ساعت 17:30 الی 20:45 در کلاس کارگاه عروسکی
برگزار میگردد.