کلاس های جبرانی استاد خسرو بابایی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی استاد خسروبابایی:
* اصول آراستگی روز جمعه مورخ 95/2/31 ساعت 8 الی 15:30 در کلاس کارگاه عروسکی
* انقلاب اسلامی روز جمعه مورخ 95/3/7 ساعت 8 الی 15:30 در کلاس کارگاه عروسکی برگزار می گردد.