کلاس های جبرانی استاد خیرخواه

قابل توجه دانشجویان گریم:
کلاس های جبرانی مبانی گریم استاد خیرخواه روزهای سه شنبه مورخه:
95/2/21
95/2/28
95/3/4
95/3/11
95/3/18
ساعت 11 الی 13 در کلاس اتاق گریم برادران برگزار میگردد.
کلاس جبرانی مجسمه سازی روز سه شنبه مورخ 95/2/14 ساعت 18:30 الی 20:30 در کلاس عروسک سازی برگزار می گردد.