کلاس های جبرانی استاد رحیمی

قابل توجه دانشجویان معماری و کارگردانی:
کلاس های جبرانی استاد رحیمی:
* عکاسی پیشرفته روزهای یکشنبه مورخه :
95/2/19
95/2/16
95/3/9
95/316
ساعت 17:45 الی 20
* عکاسی پایه:
روزهای یکشنبه مورخه :
95/2/19
95/2/16
95/3/9
95/316
ساعت 11:45 الی 14 در کلاس 501 برگزار می گردد.