کلاس های جبرانی استاد رفعتی

قابل توجه دانشجویان محترم :
کلاس های جبرانی رسانه شناسی استاد رفعتی روزهای پنجشنبه مورخه :
95/2/9
95/2/23
95/2/30
ساعت 14 الی 19:30 در کارگاه عروسکی برگزار می گردد.