کلاس های جبرانی استاد ستوده

قابل توجه دانشجویان معماری:
کلاسهای جبرانی آرایه و چیدمان استاد ستوده روزهای دوشنبه مورخه :
95/2/20
95/3/3
95/3/10
95/3/17
ساعت 8 الی 10 در کلاس 501 برگزار میگردد.