کلاس های جبرانی استاد سعیدی

قابل توجه دانشجویان کمک کارگردانی :
کلاسهای جبرانی درس استاد سعیدی روزها دوشنبه مورخه :
95/1/30
95/2/6
95/2/13
95/2/20
95/2/27
95/3/3
95/3/10
ساعت 12:15 الی 14:30 در کلاس 201 برگزار می گردد.