کلاس های جبرانی استاد فرقانی

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی معماری تزئینی  استاد فرقانی روز دوشنبه مورخ 7/10/94  ساعت 14- 12 در کلاس 101  

و کلاس جبرانی معماری تزئینی  روز جمعه مورخ 4/9/94  ساعت 18- 16 در کلاس 401  برگزار می‌گردد.