کلاس های جبرانی استاد مجیدی

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی هنر و ارتباطات استاد مجیدی:
روزهای چهارشنبه مورخه :
95/2/22
95/2/29
95/3/5
95/3/12
ساعت 15:30 الی 17 و 17 الی 18:30 در کلاس سایت برگزار می گردد