کلاس های جبرانی استاد مرزبان

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاسهای جبرانی فیزیک صوت استاد مرزبان روزهای شنبه مورخه :
95/2/4
95/2/11
95/2/18
95/2/25
95/3/1
95/3/8
ساعت 12 الی 16 در کلاس میزنور برگزار میگردد.