قابل توجه دانشجویان محترم

کلاس جبرانی مبانی صوت شناسی  استاد مرزبان روز شنبه مورخ 7/9/94 و 14/9/94  ساعت 12- 16 در کلاس اتاق گریم  برگزار می‌گردد.