کلاس های جبرانی استاد مشهدی زاده

قابل توجه دانشجویان محترم

کلاسهای جبرانی استاد مشهدی‌زاده :

 خلاقیت در هنر  روز دو‌شنبه مورخ 7/10/94  ساعت 17:30- 16

خلاقیت در هنر  روز چهار‌شنبه مورخ 9/10/94  ساعت 13:30- 12

 برگزار می‌گردد.