کلاس های جبرانی استاد ملک زاده

قابل توجه دانشجویان کارگردانی:
کلاس های جبرانی ادبیات کهن ایران و جهان رو های سه شنبه مورخه :
95/2/28
95/3/4
ساعت 8 الی 13 (شامل سه جلسه) در کلاس 206 برگزار می گردد.