کلاس های جبرانی استاد کریمیان فخار

قابل توجه دانشجویان محترم:
کلاس های جبرانی انیمیشن استاد کریمیان فخار:
95/2/15
95/2/22
95/2/29
ساعت 8 الی 9:30 در کلاس 202 برگزار میگردد.