کلاس های جبرانی استاد کوهی

قابل توجه دانشجویان موسیقی:
کلاس های جبرانی هارمونی پیش استاد کوهی روزهای سه شنبه مورخه :
95/2/14
95/2/21
95/2/28
95/3/4
ساعت 10الی 11:30 در کلاس آکوستیک برگزار می گردد.