abolfazl.typographer

24
خرد

اطلاعیه وام شهریه

وام شهریه

22
خرد

تغییر زمان آزمون عملی استاد جنانی

/قابل توجه دانشجویان استاد جنانی: آزمون عملی ساز کلاسیک استاد جنانی روز دوشنبه مورخ 95/3/24 ساعت 16:30 با حضور آقای آزادآور بصورت ژوری برگزار می گردد . * بهمراه داشتن کتاب برای کلیه دانشجویان الزامیست.

21
خرد

تغییر زمان تحویل پروژه های استاد خانلری

قابل توجه دانشجویان استاد خانلری: زمان تحویل پروژه های استاد خانلری به روز سه شنبه مورخ 95/4/1 در ساعات ذیل تغییر یافت: – تدوین فیلم تلفیقی ساعت 9:30 الی 11 – تدوین کلیپ و تیزر ساعت 11 الی 12:30 – منشی گری صحنه ساعت 12:30 الی 14

21
خرد

تغییر زمان تحویل پروژه استاد ایوب زاده

قابل توجه دانشجویان استاد ایوب زاده: زمان تحویل پروژه کاربرد رایانه در طراحی استاد ایوب زاده (خانم منتظری) به روز 95/3/30 ساعت 16:30 تغییر یافت.

19
خرد

تغییر زمان آزمون جامعه شناسی فرهنگی ایران استاد گارسچی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت امورفرهنگی: آزمون درس جامعه شناسی فرهنگی ایران استاد گارسچی روز پنجشنبه مورخ 95/4/3 ساعت 11:30 الی 13 می باشد.

16
خرد

نکات مهم در مورد امتحانات

نکات قابل توجه در برگزاری امتحانات

11
خرد

کاربینی دانشجویان کاردانی کمک کارگردانی

قابل توجه دانشجویان  کمک کارگردانی: کاربینی دانشجویان مقطع کاردانی روز شنبه مورخ 95/3/15 ساعت 10 صبح واقع در شهرک غزالی به آدرس کیلومتر 15 جاده مخصوص برگزار می گردد.

10
خرد

آزمون عملی استاد کوهی

قابل توجه دانشجویان موسیقی: آزمون عملی نوازندگی سازهای زهی استاد کوهی روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 ساعت 10:30 با حضور اساتید موسیقی بصورت ژوری برگزار میگردد.

9
خرد

کلاس جبرانی استاد قدمی

قابل توجه دانشجویان معماری: کلاس جبرانی هندسه کاربردی استاد قدمی روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 ساعت 10 الی 12:15 در کلاس گریم برادران برگزار می گردد

8
خرد

اطلاعیه مهم پرینت کارت ورود به جلسه آزمون

اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه آزمون : به علت مشکلات پیش آمده در برنامه امتحانات، کلیه دانجشویان می بایست پرینت کارت ورود به جلسه خود را از تاریخ 95/3/16 دریافت نمایند بدیهی است هرگونه مشکل ناشی از دریافت پرینت برنامه امتحانات و یا کارت ورود به جلسه آزمون قبل از موعد، متوجه شخص دانشجو خواهدبود.