5
تیر

سه شنبه 08-04-95 دانشگاه تعطیل می باشد

توجه: به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند آکادمی فرهنگ و هنر واحد 4 در روز سه شنبه 08-04-95 تعطیل می باشد و کلیه امور اداری و آموزشی به روزهای بعد موکول می گردد.

11
خرد

کاربینی دانشجویان کاردانی کمک کارگردانی

قابل توجه دانشجویان  کمک کارگردانی: کاربینی دانشجویان مقطع کاردانی روز شنبه مورخ 95/3/15 ساعت 10 صبح واقع در شهرک غزالی به آدرس کیلومتر 15 جاده مخصوص برگزار می گردد.

10
خرد

آزمون عملی استاد کوهی

قابل توجه دانشجویان موسیقی: آزمون عملی نوازندگی سازهای زهی استاد کوهی روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 ساعت 10:30 با حضور اساتید موسیقی بصورت ژوری برگزار میگردد.

9
خرد

کلاس جبرانی استاد قدمی

قابل توجه دانشجویان معماری: کلاس جبرانی هندسه کاربردی استاد قدمی روز پنجشنبه مورخ 95/3/13 ساعت 10 الی 12:15 در کلاس گریم برادران برگزار می گردد

8
خرد

آزمون عملی استاد پارسا

قابل توجه دانشجویان موسیقی: آزمون ساز کمانچه استاد پارسا روز یکشنبه مورخ 95/3/16 در زمان کلاسی خود با خضور اساتید موسیقی بصورت ژوری برگزار می گردد.

8
خرد

آزمون عملی استاد جنانی

آزمون عملی گیتار استاد جنانی  روز دوشنبه مورخ 95/3/10 راس ساعت 15:30 برگزار می گردد . حضور کلیه دانشجویان راس ساعت الزامیست.

7
خرد

کلاس جبرانی استاد پیش بین

قابل توجه دانشجویان محترم: کلاس جبرانی جامعه شناسی هنر استاد پیش بین روز دوشنبه مورخ 95/3/10 ساعت 11 الی 13 در کلاس سایت برگزار میگردد.

7
خرد

کلاس جبرانی استاد مهرعطا

قابل توجه دانشجویان محترم: کلاس جبرانی قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ استاد مهرعطا روز چنجشنبه مورخ 95/3/13 ساعت 14 در کلاس 202 برگزار می گردد.

5
خرد

آزمون عملی استاد رضایی

قابل توجه دانشجویان معماری: آزمون عملی طرح معماری (رلوه) استاد رضایی روز چهارشنبه مورخ 95/3/19 ساعت 16:30 الی 18:30 در کلاس خود برگزار میگردد.

23
بهم

لغو کلاس های استاد زحلی

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند کلیه کلاس های استاد زحلی روز شنبه 24-11-94 تشکیل نخواهد شد