کـــارشـــنـــاس آمـــوزش 

سرکار خانم الهام خلیلی کاوه

کارشناسی ارشد رشته مدیریت

* شرکت نمای برتر

* آکادمی هنر ایران

* مرکز فرهنگی و هنری آراد

* مرکز تحقیقات علمی ایران

* مرکز سینمایی یاران برتر

الهام خلیلی کاوه کارشناس آموزش

اطلاعات تماس

  • ۰۲۱-۸۸۵۹۴۲۸۲
  • داخلی ۱۰۸
  • e.khalilikaveh@uastac4.ac.ir
کارشناس رشته های کاردانی و کارشناسی
مقطع رشته مقطع رشته
کاردانی حرفه ای سینما - بازیگری کارشناسی حرفه ای سینما - بازیگری
کاردانی حرفه ای سینما - کمک کارگردانی کارشناسی حرفه ای سینما - کارگردانی
کاردانی حرفه ای سینما - فیلم سازی کارشناسی حرفه ای سینما - فیلم سازی
کاردانی حرفه ای گریم کارشناسی حرفه ای گریم
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار کارشناسی حرفه ای مدیریت
کاردانی حرفه ای امور فرهنگی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی
کاردانی حرفه ای مترجمی زبان کارشناسی حرفه ای مترجمی زبان
کاردانی حرفه ای روابط عمومی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی
کاردانی حرفه ای معماری داخلی کارشناسی حرفه ای معماری داخلی
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.