دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران
۱۳۹۹-۱۲-۰۹ ۲۱:۱۹

« پیش ثبت نام 1400 بزودی»

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی مـــتـــرجـــمـــی زبـــان

استاد نازنین شهبانی نوری

استاد نازنین شهبانی نوری

مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.