دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران
۱۳۹۹-۱۲-۰۹ ۱۳:۱۷

« پیش ثبت نام 1400 بزودی»

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی مـــدیـــریـــت

استاد کوکب گرجیان

استاد کوکب گرجیان

مدیر گروه مدیریت
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.