لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی مـــوســـیـــقـــی

استاد جمال الدین منبری

استاد جمال الدین منبری

مدیر دپارتمان موسیقی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد رضا طاهری

استاد رضا طاهری

مدیر گروه موسیقی کلاسیک
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران

استاد نیما خواجه نصیر طوسی

مدیر گروه آهنگسازی ایرانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران
استاد فرشید پاتینیان

استاد فرشید پاتینیان

مدیر گروه آهنگسازی کلاسیک
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران