دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

دپـــــارتمـــــان تخـــــصصـــــی مـــوســـیـــقـــی

استاد جمال الدین منبری

استاد جمال الدین منبری

مدیر دپارتمان موسیقی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
استاد رضا طاهری

استاد رضا طاهری

مدیر گروه موسیقی کلاسیک
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران

استاد نیما خواجه نصیر طوسی

مدیر گروه آهنگسازی ایرانی
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
استاد فرشید پاتینیان

استاد فرشید پاتینیان

مدیر گروه آهنگسازی کلاسیک
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران
پشتیبان سایت و اینستاگرام _ آنلاین
آغاز مکالمه
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.