روزهـــــای حضـــــور مدیـــــران گـــــروه

استاد عزت الله جامعی ندوشن

استاد عزت اله جامعی ندوشن

مدیر گروه فیلمسازی و بازیگری

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
استاد جمال الدین منبری

استاد جمال الدین منبری

مدیر گروه موسیقی ایرانی

روزها و ساعات حضور در مرکز

شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
استاد رضا طاهری

استاد رضا طاهری

مدیر گروه موسیقی کلاسیک _ پیانو

روزها و ساعات حضور در مرکز

شنبه
۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰
استاد نیما خواجه نصیر طوسی مدیر گروه آهنگسازی ایرانی

استاد نیما خواجه نصیر طوسی

مدیر گروه آهنگسازی ایرانی

روزها و ساعات حضور در مرکز

یک شنبه
۱۲:۰۰ الی ۱۴:۰۰
استاد فرشید پاتینیان

استاد فرشید پاتینیان

مدیر گروه سازهای بادی و زهی

روزها و ساعات حضور در مرکز

دوشنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
استاد علی ژکان

استاد علی ژکان

مدیر گروه کارگردانی و فیلم نامه نویسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

استاد سیدمجتبی اسدی پور

مدیر گروه کارگردانی و فیلم نامه نویسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
استاد حسین معماری

استاد حسین معماری جعفری

مدیر گروه کارگردانی و فیلم نامه نویسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

پنج شنبه
۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
استاد میرسهراب میرسپاسی

استاد میرسهراب میرسپاسی

مدیر گروه تدوین

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
استاد افسانه قلی زاده

استاد افسانه محمدقلی زاده

مدیر گروه گریم و چهره پردازی

روزها و ساعات حضور در مرکز

دوشنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
استاد نگین ستوده نژاد

استاد نگین ستوده نژاد

مدیر گروه معماری داخلی

روزها و ساعات حضور در مرکز

چهارشنبه
۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰
استاد نازنین شهبانی نوری

استاد نازنین شهبانی نوری

مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

چهارشنبه
۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
استاد کوکب گرجیان

استاد کوکب گرجیان

مدیر گروه مدیریت

روزها و ساعات حضور در مرکز

پنج شنبه
۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.