لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

روزهـــــای حضـــــور مدیـــــران گـــــروه

استاد عزت الله جامعی ندوشن

استاد عزت اله جامعی ندوشن

مدیر گروه فیلمسازی و بازیگری

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
12:00 الی 14:00
استاد جمال الدین منبری

استاد جمال الدین منبری

مدیر گروه موسیقی ایرانی

روزها و ساعات حضور در مرکز

شنبه
12:00 الی 14:00
استاد رضا طاهری

استاد رضا طاهری

مدیر گروه موسیقی کلاسیک _ پیانو

روزها و ساعات حضور در مرکز

شنبه
08:00 الی 12:00
استاد نیما خواجه نصیر طوسی مدیر گروه آهنگسازی ایرانی

استاد نیما خواجه نصیر طوسی

مدیر گروه آهنگسازی ایرانی

روزها و ساعات حضور در مرکز

یک شنبه
12:00 الی 14:00
استاد فرشید پاتینیان

استاد فرشید پاتینیان

مدیر گروه سازهای بادی و زهی

روزها و ساعات حضور در مرکز

دوشنبه
11:00 الی 13:00
استاد علی ژکان

استاد علی ژکان

مدیر گروه کارگردانی و فیلم نامه نویسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
14:00 الی 16:00

استاد سیدمجتبی اسدی پور

مدیر گروه کارگردانی و فیلم نامه نویسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
14:00 الی 16:00
استاد حسین معماری

استاد حسین معماری جعفری

مدیر گروه کارگردانی و فیلم نامه نویسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

پنج شنبه
14:00 الی 16:00
استاد میرسهراب میرسپاسی

استاد میرسهراب میرسپاسی

مدیر گروه تدوین

روزها و ساعات حضور در مرکز

سه شنبه
13:00 الی 15:00
استاد افسانه قلی زاده

استاد افسانه محمدقلی زاده

مدیر گروه گریم و چهره پردازی

روزها و ساعات حضور در مرکز

دوشنبه
11:00 الی 13:00
استاد نگین ستوده نژاد

استاد نگین ستوده نژاد

مدیر گروه معماری داخلی

روزها و ساعات حضور در مرکز

چهارشنبه
10:30 الی 13:30
استاد نازنین شهبانی نوری

استاد نازنین شهبانی نوری

مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی

روزها و ساعات حضور در مرکز

چهارشنبه
13:00 الی 15:00
استاد کوکب گرجیان

استاد کوکب گرجیان

مدیر گروه مدیریت

روزها و ساعات حضور در مرکز

پنج شنبه
11:00 الی 13:00