ریـــاســـت مـــرکـــز

دکتر محسن عبدالهی

دکتری مدیریت

کارشناسی ارشد تاریخ

کارشناسی تاریخ

مدرس دانشگاه علمی کاربردی ، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی

معاون آموزش مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

دبیر دفتر پژوهش و کارآفرینی مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مدیر دپارتمان تخصصی مدیریت در مرکز علمی کاربردی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

عضو کار گروه تخصصی «گردشگری جنگ» در معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری سال ۱۳۹۱

دکتر محسن عبدالهی ریاست
  • ۰۲۱-۸۸۵۹۴۲۸۲
  • داخلی ۱۰۵
  • dr.m.abdollahi@uastac4.ac.ir
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.