دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

مـــســـئـــول دفـــتـــر ریـــاســـت 

آقای امیر لطفی پور

کارشناسی مدیریت

مشاور حوزه آموزش موسسه آموزش عالی 

کارشناس آموزش مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران 

مسئول واحد فرهنگی مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران

رئیس دفتر حوزه ریاست مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران 


« جهت کلیه هماهنگی لازم در حوزه ریاست می توانید از طریق مسئول دفتر ریاست در ارتباط باشید »

اطلاعات تماس

  • ۰۲۱-۸۸۸۲۹۲۴۷
  • داخلی ۱۰۵
  • a.lotfipour@uastac4.ac.ir
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.