لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

مـــســـئـــول دفـــتـــر ریـــاســـت 

آقای امیر لطفی پور

کارشناسی مدیریت

مشاور حوزه آموزش موسسه آموزش عالی 

کارشناس آموزش مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران 

مسئول واحد فرهنگی مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران

رئیس دفتر حوزه ریاست مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی و صنایع دستی استان تهران 

 

« جهت کلیه هماهنگی لازم در حوزه ریاست می توانید از طریق مسئول دفتر ریاست در ارتباط باشید »

امیر لطفی پور رئیس دفتر

اطلاعات تماس

  • 021-88594282
  • 021-88594281
  • 021-88594047
  • داخلی 105
  • a.lotfipour@uastac4.ac.ir