دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

مـــســـئـــول دفـــتـــر ریـــاســـت 

سرکار م. خانم طالبی

کارشناسی مهندسی صنایع

کارمند سابق ثبت احوال 

 

تحویل مدارک دانش آموختگان – انصرافی ها و …

  • تنظیم کلیه نامه ها و قراردادها و ….
  •  

« جهت کلیه هماهنگی لازم در حوزه ریاست می توانید از طریق مسئول دفتر ریاست در ارتباط باشید »

سرکار خانم طالبی رئیس دفتر

اطلاعات تماس

  • ۰۲۱-۸۸۸۲۹۲۴۷
  • داخلی ۱۰۱
  • info@uastac4.ac.ir