لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــارشـــنـــاس آمـــوزش 

سرکار خانم مهسا نوشادی

دانشجوی دکتری رشته حقوق 

کارشناسی ارشد رشته حقوق

* مشاور حقوقی بانک ملی

* مشاورحقوقی بانک کشاورزی

* مشاور حقوقی شهرداریهای تهران

* فعالیت در زمینه های حقوقی وکیفری درشورای حل اختلاف و موسسه های معتبرحقوقی و قضایی به مدت 7 سال

* کارشناس آموزش مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 4 تهران( از سال 1396)

مهسا نوشادی کارشناس آموزش

اطلاعات تماس

  • 021-88594282
  • داخلی 109
  • m.noshadi@uastac4.ac.ir
کارشناس رشته های کاردانی و کارشناسی
مقطع رشته مقطع رشته
کاردانی حرفه ای موسیقی _ آواز ایرانی کارشناسی حرفه ای موسیقی _ آواز ایرانی
کاردانی حرفه ای موسیقی _ ساز ایرانی کارشناسی حرفه ای موسیقی _ ساز ایرانی
کاردانی حرفه ای موسیقی _ ساز کلاسیک کارشناسی حرفه ای موسیقی _ ساز کلاسیک
کاردانی حرفه ای موسیقی _ آهنگ سازی ایرانی کارشناسی حرفه ای موسیقی _ آهنگ سازی ایرانی