کـــارشـــنـــاس آمـــوزش 

سرکار خانم مهسا نوشادی

دانشجوی دکتری رشته حقوق 

کارشناسی ارشد رشته حقوق

* مشاور حقوقی بانک ملی

* مشاورحقوقی بانک کشاورزی

* مشاور حقوقی شهرداریهای تهران

* فعالیت در زمینه های حقوقی وکیفری درشورای حل اختلاف و موسسه های معتبرحقوقی و قضایی به مدت ۷ سال

* کارشناس آموزش مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد ۴ تهران( از سال ۱۳۹۶)

مهسا نوشادی کارشناس آموزش

اطلاعات تماس

  • ۰۲۱-۸۸۵۹۴۲۸۲
  • داخلی ۱۰۹
  • m.noshadi@uastac4.ac.ir
کارشناس رشته های کاردانی و کارشناسی
مقطع رشته مقطع رشته
کاردانی حرفه ای موسیقی _ آواز ایرانی کارشناسی حرفه ای موسیقی _ آواز ایرانی
کاردانی حرفه ای موسیقی _ ساز ایرانی کارشناسی حرفه ای موسیقی _ ساز ایرانی
کاردانی حرفه ای موسیقی _ ساز کلاسیک کارشناسی حرفه ای موسیقی _ ساز کلاسیک
کاردانی حرفه ای موسیقی _ آهنگ سازی ایرانی کارشناسی حرفه ای موسیقی _ آهنگ سازی ایرانی
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.