فـــــرم پـــــیـــــش ثـــــبـــــت نـــــام آنـــــلایـــــن 

فـــرم پـــیـــش ثـــبـــت نـــام آنـــلایـــن
« نکته مهم »
متقاضی گرامی تکمیل فرم ذیل به منظور اعلام علاقمندی شما نسبت به ادامه تحصیل می باشد و پذیرش قطعی شما بعد از اعلام اسامی از طریق سازمان سنجش خواهد بود.
کاربر گرامی تاییدیه ارسال فرم به شما نشان داده نخواهد شد | بعداز ارسال، فرم به مرکز پشتیبانی هدایت می شود و در اسرع وقت با شما هماهنگ خواهد شد و از ارسال مجدد جداً خودداری نمایید.
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.