لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــاردانـــی حـــرفـــه ای ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری

« مقدمه »

ایجاد زمینه‌های ارتقای علوم حرفه‌ای نیاز به برنامه‌ریزی منظم در سطوح آموزش و فراهم نمودن بستر اشتغال‌زائی می‌باشد. بدین منظور در بخش فرهنگ و هنر برای ایفای نقش و هنر بازیگری در سینما، تئاتر و تلویزیون تربیت نیروی انسانی ماهر و آزموده ضروری می‌باشد لذا رشته بازیگری برنامه‌ریزی و نیاز این بخش را تأمین می‌نماید.

« طریق و هدف »
کاردان هنر بازیگری، کسی است که بتواند نقش‌های واگذار شده در صحنه‌های مختلف فیلم و نمایش را به نحو احسن با رعایت وقایع و چهره‌های واقعی در جامعه ایفا نمایند و در اجرای فیگور، احساسات، تغییرات چهره، بدن و سایر ژست‌ها قابلیت انعطاف داشته باشد.

« ضرورت و اهمیت »
گسترش ارتباطات جمعی در رسانه‌ای از قبیل تلویزیون، فیلم، نمایش، ویدئو و نیاز جامعه به آموزش‌های سمعی و الگوگذاری در شیوه‌های زندگی روزمره و نیاز به تکمیل بخشی از فراغت و کسب تجربه و سرگرمی و برخی اوقات با خانواده و یا دوستان برنامه‌های نشاط‌آور داشتن، موجب ازدیاد تنوع رسانه‌ای و محتاج بودن نقش‌آفرینان و بازیگران دارد، که تحصیل و علم در سطوح دانشگاهی نمایان می‌باشد.

« قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان »
الف – گزارش‌نویسی را مستندسازی
ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت‌ها
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی پردازش اطلاعات
ث – بهره‌گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

« قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان »
الف – بازیگری در فیلم های سینمایی

ب – بازیگری در سریال ها، تئاترها و فیلم های تلویزیونی

پ – بازیگری در فیلم های تبلیغاتی، برای کودکان و نوجوان و بازیگری در رادیو

ت – بازیگری در نمایش های مختلف

« مشاغل قابل احراز »
الف – بازیگر فیلم های کوتاه و بلند سینمایی، تلویزیونی، مجموعه های مستند، سریال ها و برنامه های تلویزیون

ب – بازیگر تئاتر

پ – بازیگر در فیلم های تبلیغاتی

« ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو »

(رشته تحصیلی دیپلم – گواهی سلامت …)
– دارا بودن دیپلم نظام جدید ، قدیم، فنی و حرفه ای و کاردانش

– سلامت جسمی و ذهنی کامل

– قدرت تکلم مناسب

– داشتن شرایط تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

« طول و ساختار دوره »
دوره کارشناسی حرفه‌ای مبتنی بر نظر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به دو بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموعه ساعات آن 1750 الی 2000 ساعت می‌باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است. این دوره به روش ترمی اجرا می‌شود.

« آموزش در محیط کار »
این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته‌های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می‌دهد. این بخش شامل 1 درس کاربینی و 2 درس کارورزی در مجموع به میزان 5 واحد، معادل 512 ساعت است. هر واحد کاربینی معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می‌باشد.

جدول ترم بندی ( پیشنهادی )
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم اول }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
کاربینی 1 -
تاریخ هنر ایران و جهان 2 -
تنفس و صداسازی 2 -
بدن و حرکت 2 -
روان‌شناسی شخصیت 2 -
بیان بدنی 2 -
مبانی بازیگری 2 -
خاستگاه آئین و درام 2 -
دو درس از دروس عمومی 4 -
جمع 19 -
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم دوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
تاریخ نمایش در ایران 2 -
فن بیان 2 تنفس و صداسازی
بازیگری تک نفری 2 مبانی بازیگری
تربیت حس 2 -
کارورزی 1 2 -
درس عمومی 2 -
درس عمومی (تربیت بدنی 1) 2 -
2 درس مهارت مشترک 2 -
جمع 16 -
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم سوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
مبانی شخصیت شناسی 2 -
نمایش عروسکی 2 -
نمایش ایمایی 2 -
شیوه های اجرایی نمایش ایرانی 2 تاریخ نمایش در ایران
شناخت عوامل نمایش 2 -
نمایش رادیوئی 2 فن بیان
درس عمومی 3 -
مهارت مشترک 2 -
جمع 17 -
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم چهارم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
نمایش خیابانی 2 مبانی بازیگری
مبانی کارگردانی 2 -
خلاقیت و هنر 2 -
مبانی بازی برای کودک 2 مبانی بازیگری
مبانی بازی برای دوربین 2 مبانی بازیگری
تاریخ سینما 2 -
کارگاه بداهه سازی 2 -
کارورزی 2 2 -
درس عمومی (جمعیت و تنظیم خانواده) 1 -
مهارت مشترک 2 -
جمع 19 -