کـــاردانـــی حـــرفـــه ای ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری

« مقدمه »

ایجاد زمینه‌های ارتقای علوم حرفه‌ای نیاز به برنامه‌ریزی منظم در سطوح آموزش و فراهم نمودن بستر اشتغال‌زائی می‌باشد. بدین منظور در بخش فرهنگ و هنر برای ایفای نقش و هنر بازیگری در سینما، تئاتر و تلویزیون تربیت نیروی انسانی ماهر و آزموده ضروری می‌باشد لذا رشته بازیگری برنامه‌ریزی و نیاز این بخش را تأمین می‌نماید.

« طریق و هدف »
کاردان هنر بازیگری، کسی است که بتواند نقش‌های واگذار شده در صحنه‌های مختلف فیلم و نمایش را به نحو احسن با رعایت وقایع و چهره‌های واقعی در جامعه ایفا نمایند و در اجرای فیگور، احساسات، تغییرات چهره، بدن و سایر ژست‌ها قابلیت انعطاف داشته باشد.

« ضرورت و اهمیت »
گسترش ارتباطات جمعی در رسانه‌ای از قبیل تلویزیون، فیلم، نمایش، ویدئو و نیاز جامعه به آموزش‌های سمعی و الگوگذاری در شیوه‌های زندگی روزمره و نیاز به تکمیل بخشی از فراغت و کسب تجربه و سرگرمی و برخی اوقات با خانواده و یا دوستان برنامه‌های نشاط‌آور داشتن، موجب ازدیاد تنوع رسانه‌ای و محتاج بودن نقش‌آفرینان و بازیگران دارد، که تحصیل و علم در سطوح دانشگاهی نمایان می‌باشد.

« قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان »
الف – گزارش‌نویسی را مستندسازی
ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت‌ها
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی پردازش اطلاعات
ث – بهره‌گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

« قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان »
الف – بازیگری در فیلم های سینمایی

ب – بازیگری در سریال ها، تئاترها و فیلم های تلویزیونی

پ – بازیگری در فیلم های تبلیغاتی، برای کودکان و نوجوان و بازیگری در رادیو

ت – بازیگری در نمایش های مختلف

« مشاغل قابل احراز »
الف – بازیگر فیلم های کوتاه و بلند سینمایی، تلویزیونی، مجموعه های مستند، سریال ها و برنامه های تلویزیون

ب – بازیگر تئاتر

پ – بازیگر در فیلم های تبلیغاتی

« ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو »

(رشته تحصیلی دیپلم – گواهی سلامت …)
– دارا بودن دیپلم نظام جدید ، قدیم، فنی و حرفه ای و کاردانش

– سلامت جسمی و ذهنی کامل

– قدرت تکلم مناسب

– داشتن شرایط تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

« طول و ساختار دوره »
دوره کارشناسی حرفه‌ای مبتنی بر نظر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به دو بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموعه ساعات آن ۱۷۵۰ الی ۲۰۰۰ ساعت می‌باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به روش ترمی اجرا می‌شود.

« آموزش در محیط کار »
این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته‌های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می‌دهد. این بخش شامل ۱ درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می‌باشد.

جدول ترم بندی ( پیشنهادی )
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم اول }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
کاربینی ۱ -
تاریخ هنر ایران و جهان ۲ -
تنفس و صداسازی ۲ -
بدن و حرکت ۲ -
روان‌شناسی شخصیت ۲ -
بیان بدنی ۲ -
مبانی بازیگری ۲ -
خاستگاه آئین و درام ۲ -
دو درس از دروس عمومی ۴ -
جمع ۱۹ -
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم دوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
تاریخ نمایش در ایران ۲ -
فن بیان ۲ تنفس و صداسازی
بازیگری تک نفری ۲ مبانی بازیگری
تربیت حس ۲ -
کارورزی ۱ ۲ -
درس عمومی ۲ -
درس عمومی (تربیت بدنی ۱) ۲ -
۲ درس مهارت مشترک ۲ -
جمع ۱۶ -
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم سوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
مبانی شخصیت شناسی ۲ -
نمایش عروسکی ۲ -
نمایش ایمایی ۲ -
شیوه های اجرایی نمایش ایرانی ۲ تاریخ نمایش در ایران
شناخت عوامل نمایش ۲ -
نمایش رادیوئی ۲ فن بیان
درس عمومی ۳ -
مهارت مشترک ۲ -
جمع ۱۷ -
کـــاردانـــی ســـینمـــا | بـــازیـــگـــری { ترم چهارم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
نمایش خیابانی ۲ مبانی بازیگری
مبانی کارگردانی ۲ -
خلاقیت و هنر ۲ -
مبانی بازی برای کودک ۲ مبانی بازیگری
مبانی بازی برای دوربین ۲ مبانی بازیگری
تاریخ سینما ۲ -
کارگاه بداهه سازی ۲ -
کارورزی ۲ ۲ -
درس عمومی (جمعیت و تنظیم خانواده) ۱ -
مهارت مشترک ۲ -
جمع ۱۹ -
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.