لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــاردانـــی مـــعـــمـــاری | مـــعـــمـــاری داخـــلـــی

 

« مقدمه »

انسان در روند حیات اجتماعی خویش، نیاز خود را در ابراز و عملکرد آن معطوف نموده،تا عصر حاضر که انسان،چه در درون فضاهای کالبدی و چه در برون فضاهای آزاد،نقش اساسی خود را ایفا می نماید.انسان بدون چنین گرایشی مفهوم تمدن و فرهنگ را گم می کند.در عصری که کلیه علوم و فنون طی تکامل خویش به تفکیک رشته ها و حتی زیر پایه ها و مویرگ های تخصصی را نموده،تعاریف و مشخصات ویژه هر یک را به جامعه بشری عرضه داشته است.انسان بر روی ماوای فیزیکی خود و درون کالبدزیستی نیاز به انتظام و بهره بری هر چه بیشتر فضاهای محیطی دارد.با این نگرش،نیاز واقعی و پایگاه علمی،هنری و انسانی رشته معماری داخلی در فرهنگ امروزی جامعه کاملاً محسوس می باشد.در این قرن که حرمت و کرامت انسان شرط انتظام علمی و مذهبی هر جامعه است،لذا جامعه می تواند بر حسب آگاهی و تکامل خویش موجبات رفاه و آسایش برای همگان فراهم سازد و انتظام تربیت آن را برعهده گیرد.با توجه به مراتب فوق وجود دانشگاه برای آموزش معماری داخلی از اخص نیاز جامعه می باشد.

« طریق و هدف »
دوره کاردانی حرفه ای معماری داخلی یکی از دوره های آموزشی عالی و هدف آن تربیت افرادی است.که بتوانند فاصله تخصصی بین معمار و سطوح پایین تخصصی را در کارهای اجرایی معماری پر نماید و در زمینه طرحی به عنوان دستیار مهندس معمار همکاری نمایند.اگر معماری راحت سازی فضای زیستی انسان هاست،معماری داخلی اخص موضوع است.باید بپذیریم که معماری قادر به پوشش تمام شقوق تخصصی خود نیست و آن چنان که در تمام جوامع پیشرفته تحت عنوان کارآیی ها و یا گرایش های مختلف مطرح است در ایران هم با توجه به توسعه علمی چاره ای جز قبول حقایق و اجرای آن نداریم.

« ضرورت و اهمیت »
وجود افرادی که بتوانند طرح های مهندسین معمار را در زمینه های ارایه و ترسیم و رساندن یک طرح اولیه مهندس طراح به فاز 1و2 (ترسیم نقشه های معماری و اجرایی) یاری نمایند و در انجام کار در تمامی زمینه های کیفی و کمی مرتبط بین مهندس معمار و افراد کم تخصص و یا بی تخصص همکاری داشته باشد،ضرورت و اهمیت این دوره را کاملاً مشخص و محرز می باشد.با توجه به موارد فوق مفاهیم زیبایی و هنری در جامعه که عنوان قومی را همراه دارد،در نظم و ترتیبی براساس مبانی ارزشی و تعریفی برای تربیت جوانان خواهد بود که شخصیت هنری را در معماری،شهرسازی و دیگر شقوق ابزاری خودمان خواهیم یافت،که امروزه از آن فارغ هستیم،اگر نکته سنجی کنیم فضاهای تجمعی ما اعم از مذهبی و غیر مذهبی،خود زمانی هویت شاخص جهانی داشته و پیشتاز بوده که هم اکنون کمتر از گذشته توانمند در آن می توانیم بیابیم.تربیت به مفهوم انتقال علمی ارزش ها از مرد عالم به طالب است و معماری داخلی  هم تابع همین قانون می باشد و لذا وجود دانشکده ها لازم و کار آمد خواهد بود و به همین روش نیاز به ایجاد بخش تحقیق و تتبع و اجتهاد در آن الزامی است و در بیان روز ترتیب در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا می باشد تا بدین نسق روند حیات فرهنگی و هنری در جامعه خاص این قوم بر قرار گردد.

« قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان »
الف – گزارش‌نویسی و مستندسازی
ب – ارائه گزارش نتایج کار در جریان فعالیت‌ها (Presentation)
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره‌گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

« قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان »
– کسب توانایی لازم در اجرای مراحل مختلف فعالیت های داخلی در اصول معماری داخای و ساختمان

– کسب توانایی لازم در اجرای مراحل مختلف فعالیت های معماری داخلی در تنظیم شرایط محیطی و اقلیمیها،شوراهای اسلامی،استانداردها و فرمانداری ها

– کار در دفاتر فنی و معماری (مهندسین مشاور) و کمک در جهت ارایه کار طراح

– مدیریت کارگاه های کوچک ساختمانی

– نظارت در کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کار

– طراحی فضاهای داخلی مانند پاسیو،آب نما،کفپوش

– همکاری در جمع آوری اطلاعات برای تهیه پروژه های ساده معماری داخل ساختمان ها

– دریافت طرح های معماری یا تعمیراتی و دستورات لازم از کارشناس معماری

– انجام بررسی های مقدماتی مواد مورد کار و مواد مصرفی و انتخاب رنگ ها و مصالح و استفاده از بهترین تکنیک به منظور به کارگیری مصالح و رنگ ها

– انجام تعمیرات لازم براسا طرح های تعمیراتی تحت نظر کارشناسان مربوط و گزارش مسایل و مشکلات مربوط به آنان

– هماهنگ کردن رنگ های مورد نیاز برای تزیین اماکن و ابنیه

– همکاری در اجرای پروژه های معماری و طرح های تعمیراتی یا کارشناسان مربوطه

– نظارت بر کار کارگران تحت نظر و ارایه راهنمایی های لازم و آشنا کردن آنان به ابزار و وسایل و مواد جدید و مورد به کارگیری آن ها

« مشاغل قابل احراز »

– همکاری در دفاتر مهندسین مشاور به عنوان دستیار کارشناس معماری داخلی

– دستیار در دفاتر فنی و مهندسی بخش دولتی و غیر دولتی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی با کارهای طراحی و اجرای ساختمان مرتبط نظیر: وزارت راه و مسکن،شهرداری ها،شوراهای اسلامی،استانداردها و فرمانداری ها

– دستیار نظارت در اجرای کارهای ساختمانی و معماری

– دستیار در دفاتر فنی و معماری داخلی

– در این شغل،شاغل تحت نظارت کارشناس معماری داخلی،وظایف فنی و اجرایی و عملی و در زمینه های معماری داخلی ساختمان و ابنیه را به عهده دارد.

جدول ترم بندی ( پیشنهادی )
کـــاردانـــی مـــعـــمـــاری داخـــلـــی { ترم اول }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
کاربینی 1 -
مبانی معماری 2 -
آشنایی با تاریخ معماری 2 -
هندسه کاربردی 2 -
جامعه شناسی عمومی 2 -
عکاسی پایه 1 -
ریاضیات و آمار 2 -
شناخت مواد و مصالح 2 -
آشنایی با تاریخ معماری تزئینی
(ایران و جهان)
2 -
تربیت بدنی (1) 1 -
دروس عمومی 2 -
جمع 19 -
کـــاردانـــی مـــعـــمـــاری داخـــلـــی { ترم دوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه 2 مبانی معماری
فرم و فضا 1 -
هندسه مناظر و مزایا 1 -
حجم شناسی و ماکت سازی 1 هندسه کاربردی
اصول فنی ساختمان پایه 1 -
بیان معماری 4 -
مقررات معماری داخلی 2 -
طرح معماری (رلوه) 2 -
دروس عمومی 2 -
کارورزی (1) 2 -
مهارت مشترک 2 -
جمع 18 -
کـــاردانـــی مـــعـــمـــاری داخـــلـــی { ترم سوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
مقدمات طراحی معماری 2 مبانی معماری داخلی
اصول فنی ساختمان پیشرفته 2 اصول فنی ساختمان پایه
مبانی بیان معماری داخلی 2 -
فارسی 2 -
جمعیت و تنظیم خانواده 1 بیان معماری
سه درس مهارت مشترک 6 -
یک درس از گروه اخلاق و تربیت اسلام 2 -
جمع 17 -
کـــاردانـــی مـــعـــمـــاری داخـــلـــی { ترم چهارم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
مقدمات طراحی معماری داخلی 2 مقدمات طراحی معماری
مبانی طرح معماری داخلی 2 طرح معماری (رلوه)
متره و برآورد 2 اصول فنی ساختمان پیشرفته
تنظیم شرایط محیطی (نور و صدا) 2 -
تنظیم شرایط اقلیمی
(تاسیسات مکانیکی)
2 -
انسان، طبیعت، معماری داخلی 2 مقدمات طراحی معماری
زبان خارجی 3 -
مهارت مشترک 2 -
کارورزی (2) 2 -
جمع 19 -

« ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو »

(رشته تحصیلی دیپلم – گواهی سلامت …)
– دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
– دارا بودن شرایط لازم جسمی و حرکتی

« طول و ساختار دوره »
دوره کارشناسی حرفه‌ای مبتنی بر نظر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به دو بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموعه ساعات آن 1750 الی 2000 ساعت می‌باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است. این دوره به روش ترمی اجرا می‌شود.

« آموزش در محیط کار »
این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته‌های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می‌دهد. این بخش شامل 1 درس کاربینی و 2 درس کارورزی در مجموع به میزان 5 واحد، معادل 512 ساعت است. هر واحد کاربینی معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می‌باشد.