لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــاردانـــی حـــرفـــه ای مـــوسیقـــی | نـــوازنـــدگـــی ســـاز ایـــرانـــی

« مقدمه »
شیوه آموزش سیستم آموزشی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه ‌های دستگاههای متولی آموزش بوده و می‌باشد و این در حالی است که دغدغه سیستم آموزشی هنر در مقاطع مختلف نیز یکی از چالش‌های موجود را در این زمینه بوجود آورده است. گرایش‌های مختلف موسیقی نیز به واسطه دارا بودن حجم وسیعی از دروس عملی که خصوصیت خاص آموزشی خود را دارند و دارای دروس نظری نسبتاً کمتری هستند هیچگاه نتوانستند در سیستم‌های رایج آموزشی نیز نتیجه بخش باشند. اکنون با توجه به ظهور سیستم کارآتری همچون دوره‌های علمی کاربردی بسیاری از دغدغه های موجود در آموزش آواز ایرانی از میان رفته است.

« طریق و هدف »
نوازنده ساز ایرانی در موسیقی به شخصی اطلاق می‌شود که آموختن مهارت‌های مختلف شامل نوازندگی ساز ایرانی، دیکته موسیقی و تربیت شنوایی، تئوری موسیقی و هارمونی و نیز نوازی سازهای ایرانی عنوان نوازنده در ارکسترهای کوچک و نیز با عنوان دستیار آموزش ساز ایرانی فعالیت نماید.

« ضرورت و اهمیت »
اهمیت روزافزون جایگاه موسیقی در جهت اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی ، ارتقاء کیفی و رشد ارزش‌های معنوی موسیقی ایرانی مبتنی بر فرهنگ ملی، نبود دوره های موسیقی با گرایش‌های عملی در سطح دانشگاهی و تربیت نیروهای متخصص به منظور اجرای قطعات موسیقی متناسب با فرهنگ ایرانی – اسلامی از جمله عوامل مؤثری است که ضرورت و اهمیت آموزش نوازندگی ساز ایرانی را آشکار می‌سازد .

« قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان »
الف – گزارش‌نویسی و مستندسازی
ب – ارائه گزارش نتایج کار در جریان فعالیت‌ها (Presentation)
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره‌گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

« قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان »
– توانایی هم‌نوازی و همخوانی در گروه
– توانایی نوازندگی ساز ایرانی به تنهایی و یا همراه ارکسترهای کوچک

« مشاغل قابل احراز »
– نوازندگی ساز تخصصی در گروه‌های کوچک
– دستیاری در امر آموزش ساز تخصصی
– نوازندگی ساز تخصصی به صورت انفرادی

« ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو »

(رشته تحصیلی دیپلم – گواهی سلامت …)
– داشتن دیپلم کامل متوسطه یا هنرستان
– دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی

« طول و ساختار دوره »
دوره کارشناسی حرفه‌ای مبتنی بر نظر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به دو بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموعه ساعات آن 1750 الی 2000 ساعت می‌باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است. این دوره به روش ترمی اجرا می‌شود.

« آموزش در محیط کار »
این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته‌های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می‌دهد. این بخش شامل 1 درس کاربینی و 2 درس کارورزی در مجموع به میزان 5 واحد، معادل 512 ساعت است. هر واحد کاربینی معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می‌باشد.

جدول ترم بندی ( پیشنهادی )
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز ایـــرانـــی { ترم اول }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
کاربینی 2 -
ساز ایرانی (1) 2 -
تربیت شنوایی (ریتم و فواصل) 2 -
پیانو عمومی 2 -
مبانی نظری موسیقی 2 -
مبانی صوت شناسی 2 -
درس عمومی 2 -
تربیت بدنی 2 -
جمع 15 -
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز ایـــرانـــی { ترم دوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
ساز ایرانی (2) 2 ساز ایرانی (1)
تربیت شنوایی
(ملودی و گام خوانی)
2 تربیت شنوایی
(ریتم و فواصل)
آشنایی با تاریخ موسیقی 2 -
مبانی هارمونی 2 مبانی نظری موسیقی
سازشناسی ایرانی 2 -
کارورزی 1 2 -
مهارت مشترک 2 -
درس عمومی 3 -
جمع 17 -
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز ایـــرانـــی { ترم سوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
ساز ایرانی (3) 2 ساز ایرانی (2)
تربیت شنوایی
(نت های تغییر یافته)
2 تربیت شنوایی
(ملودی و گام خوانی)
تمبک نوازی 2 -
آشنایی با تاریخ موسیقی جهان 2 شعر و موسیقی
کاربرد کامپیوتر در موسیقی 2 -
آواز گروهی 1 -
درس عمومی 2 -
مهارت مشترک 3 -
جمع 17 -
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز ایـــرانـــی { ترم چهارم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
ساز ایرانی (4) 2 ساز ایرانی (3)
تربیت شنوایی
(دیکته موسیقی)
2 تربیت شنوایی
(نت های تغییر یافته)
همنوازی 2 ساز ایرانی (3)
فرم در موسیقی ایرانی 2 مبانی هارمونی
اجرای صحنه ای 2 ساز ایرانی (4)
بداهه پردازی 1 ساز ایرانی (4)
جواب آواز 2 -
کارورزی 2 3 -
درس عمومی 2 -
مهارت مشترک 2 -
جمع 20 -