لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــاردانـــی حـــرفـــه ای مـــوسیقـــی | نـــوازنـــدگـــی ســـاز کـــلاسیـــک

« مقدمه »

شیوه آموزش و سیستم آموزشی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه های دستگاه‌های متولی آموزش بوده و می‌باشد و این در حالی است که دغدغه سیستم آموزشی هنر در مقاطع مختلف نیز یکی از چالش‌های موجود را در این زمینه به وجود آورده است. گرایشات مختلف موسیقی نیز به واسطه دارا بودن حجم وسیعی از دروس عملی که خصوصیت خاص آموزشی خورد را دارند و دارای دروس نظری نسبتاً کمتری هستند هیچگاه نتوانسته اند در سیستم‌های رایج آموزشی نظری نتیجه نتیجه بخش باشند اکنون با توجه به ظهور سیستم کارآتری همچون مهارتی و سایر دوره‌های علمی کاربردی بسیاری از دغدغه های موجود در آموزش ساز کلاسیک از میان رفته است.

« طریق و هدف »
دوره کاردانی ناپیوسته رشته نوازندگی ساز کلاسیک با هدف تربیت نوازنده ساز، در جهت لزوم تقویت نوازندگانی که به علم آن احاطه داشته باشد ضروری می‌باشد، هدف از تربیت نوازنده، کمک به ارتقای سطح ارکسترهای موسیقی و تولید آثار موسیقی فاخر ملی می‌باشد بالا بردن مهارت شنیداری، پارتیتور خوانی، آکومپانیمان در کنار آموزش نوازندگی این امر را ممکن می‌سازد. از نقطه نظر آموزش تخصصی می‌توان موسیقی و به دو مقوله کلی آموزش‌های تئوریک و عمومی و آموزش‌های عملی و تخصصی در سطوح مختلف تقسیم بندی نمود. جایگاه آموزش‌های تئوریک و تربیت دانشجوی موسیقی از نقطه نظر شناخت عمومی مقوله موسیقی و رشته‌ها و هنرهای مرتبط با آن و نیز شناخت و قابلیت تجربه و تحلیل آثار موسیقیائی ایرانی و جهانی و پرداختن به تاریخ موسیقی معمولاً در دانشکده‌های موسیقی صورت می‌پذیرد.

« ضرورت و اهمیت »
اهمیت روزافزون جایگاه موسیقی در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی، ارتقای کیفی و رشد ارزش‌های معنوی موسیقی کلاسیک مبتنی بر فرهنگ ملی، نبود دوره های موسیقی با گرایش‌های عملی در سطح دانشگاهی و تربیت نیروهای متخصص به منظور اجرای قطعات موسیقی متناسب با فرهنگ اسلامی از جمله عوامل مؤثر است که ضرورت و اهمیت آموزش نوازندگی ساز کلاسیک را آشکار می‌سازد .

« قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان »
الف – گزارش‌نویسی و مستندسازی
ب – ارائه گزارش نتایج کار در جریان فعالیت‌ها (Presentation)
پ – انجام کار گروهی
ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
ث – بهره‌گیری از رایانه
ج – برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار
چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
د – رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی
ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 
ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
ز – خلاقیت و نوآوری

« قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان »
– توانایی هم‌نوازی و همخوانی در گروه
– توانایی نوازندگی ساز کلاسیک به تنهایی و یا به صورت دوئت (دونوازی)، سه نوازی ، کوارتت
– توانایی همراهی ساز پیانو بار دیگر سازها (آکومپانیمان)
– ارتقاء توانایی مهارت شنیداری موسیقی
– توانایی پارتیتور خوانی

« مشاغل قابل احراز »
– نوازنده ساز کلاسیک در گروه‌های دو نفره ، سه‌نفره ، چهار نفره
– نوازنده ساز کلاسیک به صورت انفرادی
– آکومپانیمانیست (نوازنده پیانو همراه با ساز)
– پارتیتور نواز

« ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو »

(رشته تحصیلی دیپلم – گواهی سلامت …)
– داشتن دیپلم کامل متوسطه یا هنرستان
– دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی

« طول و ساختار دوره »
دوره کارشناسی حرفه‌ای مبتنی بر نظر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به دو بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموعه ساعات آن 1750 الی 2000 ساعت می‌باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است. این دوره به روش ترمی اجرا می‌شود.

« آموزش در محیط کار »
این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته‌های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می‌دهد. این بخش شامل 1 درس کاربینی و 2 درس کارورزی در مجموع به میزان 5 واحد، معادل 512 ساعت است. هر واحد کاربینی معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می‌باشد.

جدول ترم بندی ( پیشنهادی )
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز کـــلاسیـــک { ترم اول }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
کاربینی 2 -
ساز کلاسیک (1) 2 -
پیانو عمومی (1) 2 -
شناخت موسیقی 2 -
فیزیک صوت 2 -
کاربرد رایانه در موسیقی 1 -
تربیت شنوایی 1
(ریتم و اصل)
2 -
درس عمومی 2 -
درس عمومی 1 -
جمع 15 -
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز کـــلاسیـــک { ترم دوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
ساز کلاسیک (2) 2 ساز کلاسیک (1)
توبیت شنوایی
(ملودی و گام خوانی)
2 تربیت شنوایی
(ریتم و فواصل)
پیانو عمومی (2) 2 پیانو عمومی (1)
هارمونی پایه 2 شناخت موسیقی
تاریخ موسیقی جهان (2) 2 تاریخ موسیقی جهان
(تا قرن20)
درس عمومی 3 -
درس عمومی 2 -
مهارت مشترک 2 -
کارورزی (1) 2 -
جمع 19 -
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز کـــلاسیـــک { ترم سوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
ساز کلاسیک (3) 2 ساز کلاسیک (2)
تربیت شنوایی 3
(نت های تغییر یافته)
2 تربیت شنوایی
(ملودی و گام خوانی)
پیانو عمومی (3) 2 پیانو عمومی (2)
سازشناسی موسیقی جهان 2 هارمونی (1)
هارمونی پایه 2 -
فرم در موسیقی جهان 2 -
درس عمومی 1 -
جمع 13 -
کـــاردانـــی نـــوازنـــدگـــی ســـاز کـــلاسیـــک { ترم چهارم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
ساز کلاسیک (4) 2 ساز کلاسیک (3)
تربیت شنوایی 4
(نت های تغییر یافته)
2 تربیت شنوایی
(نت های تغییر یافته)
پیانو عمومی (4) 2 پیانو عمومی (3)
آشنایی با موسیقی ایران 2 شناخت موسیقی
آواز گروهی (1) 1 -
هارمونی (2) 2 هارمونی (1)
همنوازی (1) 2 ساز کلاسیک (3)
کارورزی 2 2 -
مهارت مشترک 2 -
جمع 17 -