لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی
slide-99eeb78
مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشوری و استانی
slide-1c12e5e
slide-1060f99