دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

هفته ی پژوهش _ دپارتمان گریم

برگزاری دپارتمان گریم به مناسبت هفته ی پژوهش؛

دوشنبه: مورخه ۲۵/۰۹/۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۵ برنامه دپارتمان گریم

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران؛

برگزاری مراسم “دپارتمان گریم مرکز ۴ به مناسبت هفته پژوهش” (دوشنبه مورخه: ۹۸/۹/۹ ) با اجرای نمایشگاه ماسک و جلوه های ویژه توسط دانشجویان رشته گریم و برگزاری ورکشاپهای تخصصی توسط اساتید و مهمانان مراسم و با حضور گرم اساتید و دانشجویان گروه گریم‌:

 

♦️ تقدیر و تشکر ویژه از مهمانان ویژه مراسم و تمامی دانشجویان و اساتید گرامی دپارتمان گریم بویژه:

– سرکار خانم قلی زاده “مدیر محترم دپارتمان گریم”

– استاد گرامی سرکار خانم ناهید علامی

– استاد گرامی سرکار خانم مهین نویدی

– استاد گرامی جناب آقای کامبیز معماری

– استاد گرامی جناب آقای حسن معماری

– استاد  گرامی جناب آقای حسین منصوری

آکادمی هنر تهران