هفته ی پژوهش -موسیقی پژوهشی
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

هفته ی پژوهش _ دپارتمان موسیقی

برگزاری دپارتمان موسیقی به مناسبت هفته ی پژوهش؛

شنبه مورخه: 23/09/98 از ساعت 14 الی 18 برنامه دپارتمان موسیقی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران؛

برگزاری مراسم دپارتمان موسیقی به مناسبت هفته پژوهش در اولین روز از هفته پژوهش(شنبه مورخه: 98/09/23) با حضور پرشور اساتید و دانشجویان گروه موسیقی.

تقدیر و تشکر ویژه از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی گروه موسیقی بویژه مدیران محترم دپارتمان موسیقی جناب آقایان؛

– استاد منبری

– استاد اعتمادی

– استاد طوسی

– استاد پاتی نیان

– استاد طاهری

– استاد صابونی

آکادمی هنر تهران