دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

هفته ی پژوهش _ دپارتمان موسیقی

برگزاری دپارتمان موسیقی به مناسبت هفته ی پژوهش؛

شنبه مورخه: ۲۳/۰۹/۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ برنامه دپارتمان موسیقی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران؛

برگزاری مراسم دپارتمان موسیقی به مناسبت هفته پژوهش در اولین روز از هفته پژوهش(شنبه مورخه: ۹۸/۰۹/۲۳) با حضور پرشور اساتید و دانشجویان گروه موسیقی.

تقدیر و تشکر ویژه از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی گروه موسیقی بویژه مدیران محترم دپارتمان موسیقی جناب آقایان؛

– استاد منبری

– استاد اعتمادی

– استاد طوسی

– استاد پاتی نیان

– استاد طاهری

– استاد صابونی

آکادمی هنر تهران