هفته ی پژوهش _ دپارتمان موسیقی

برگزاری دپارتمان موسیقی به مناسبت هفته ی پژوهش؛

شنبه مورخه: ۲۳/۰۹/۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ برنامه دپارتمان موسیقی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران؛

برگزاری مراسم دپارتمان موسیقی به مناسبت هفته پژوهش در اولین روز از هفته پژوهش(شنبه مورخه: ۹۸/۰۹/۲۳) با حضور پرشور اساتید و دانشجویان گروه موسیقی.

تقدیر و تشکر ویژه از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی گروه موسیقی بویژه مدیران محترم دپارتمان موسیقی جناب آقایان؛

– استاد منبری

– استاد اعتمادی

– استاد طوسی

– استاد پاتی نیان

– استاد طاهری

– استاد صابونی

آکادمی هنر تهران

مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.