هفته ی پژوهش دپارتمان زبان
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

هفته ی پژوهش _ دپارتمان زبان

برگزاری دپارتمان معماری به مناسبت هفته ی پژوهش؛

برگزاری دپارتمان زبان به مناسبت هفته ی پژوهش؛

یکشنبه مورخه: 98/09/24 از ساعت 10 الی 14 برنامه دپارتمان زبان انگلیسی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران؛

برگزاری مراسم دپارتمان زبان به مناسبت هفته پژوهش در دومین روز از هفته پژوهش(یکشنبه مورخه: ۹۸/۹/۲۴ ) با حضور گرم اساتید و دانشجویان گروه مترجمی زبان.

تقدیر و تشکر ویژه از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی گروه مترجمی زبان بویژه؛

– سرکار خانم نوری مدیر محترم گروه زبان

– جناب آقای دکتر اوجی

– جناب اقای دکتر گنجی

– سرکار خانم کریمی

– جناب آقای دکتر نظامی

– سرکار خانم دکتر ناژو

– سرکار خانم غفار اف

آکادمی هنر تهران

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c