هفته ی پژوهش _ دپارتمان زبان

برگزاری دپارتمان معماری به مناسبت هفته ی پژوهش؛

برگزاری دپارتمان زبان به مناسبت هفته ی پژوهش؛

یکشنبه مورخه: ۹۸/۰۹/۲۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ برنامه دپارتمان زبان انگلیسی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران؛

برگزاری مراسم دپارتمان زبان به مناسبت هفته پژوهش در دومین روز از هفته پژوهش(یکشنبه مورخه: ۹۸/۹/۲۴ ) با حضور گرم اساتید و دانشجویان گروه مترجمی زبان.

تقدیر و تشکر ویژه از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی گروه مترجمی زبان بویژه؛

– سرکار خانم نوری مدیر محترم گروه زبان

– جناب آقای دکتر اوجی

– جناب اقای دکتر گنجی

– سرکار خانم کریمی

– جناب آقای دکتر نظامی

– سرکار خانم دکتر ناژو

– سرکار خانم غفار اف

آکادمی هنر تهران

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.