دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد4 تهران

هفته ی پژوهش _ دپارتمان زبان

برگزاری دپارتمان زبان به مناسبت هفته ی پژوهش؛

یکشنبه مورخه: ۹۸/۰۹/۲۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۴ برنامه دپارتمان زبان انگلیسی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران؛

برگزاری مراسم دپارتمان زبان به مناسبت هفته پژوهش در دومین روز از هفته پژوهش(یکشنبه مورخه: ۹۸/۹/۲۴ ) با حضور گرم اساتید و دانشجویان گروه مترجمی زبان.

تقدیر و تشکر ویژه از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی گروه مترجمی زبان بویژه؛

– سرکار خانم نوری مدیر محترم گروه زبان

– جناب آقای دکتر اوجی

– جناب اقای دکتر گنجی

– سرکار خانم کریمی

– جناب آقای دکتر نظامی

– سرکار خانم دکتر ناژو

– سرکار خانم غفار اف

آکادمی هنر تهران