هفته ی پژوهش _ دپارتمان مدیریت فرهنگی

برگزاری دپارتمان مدیریت فرهنگی به مناسبت هفته ی پژوهش؛

یکشنبه مورخه: ۹۸/۰۹/۲۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برنامه دپارتمان مدیریت فرهنگی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴ تهران؛

برگزاری مراسم دپارتمان مدیریت فرهنگی مرکز ۴ به مناسبت هفته پژوهش در ششمین روز از هفته پژوهش(پنجشنبه مورخه: ۹۸/۹/۲۸ ) با حضور گرم اساتید و دانشجویان گروه مدیریت.

♦️ تقدیر و تشکر ویژه از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی گروه مدیریت بویژه:

– سرکار خانم دکتر گرجیان مدیر محترم دپارتمان مدیریت

– جناب آقای دکتر بیات

– جناب آقای دکتر پیش بین

– جناب آقای دکتر دانشی

– جناب آقای دکتر قدمی

– سرکار خانم دکتر بنی هارونی

– استاد محترم سرکار خانم خلیقی

– سرکار خانم دکتر ایزی

– استاد محترم سرکار خانم سکاکی

– جناب آقای حیاتی

– جناب آقای علیمحمدی

– جناب آقای مومنی

آکادمی هنر تهران

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-e398161
slide-2ba757b
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.