لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــاردانـــی حـــرفـــه ای | امـــور فـــرهـــنـــگـــی

« مقدمه »

فرهنگ بر نهاد،سیرت و شخصیت ملتها تأثیر می گذارد و چنانچه فرهنگی واسطه میان تفکر و تمدن گردد به تمدن شاط،قوت و نظم می بخشد چرا که حضور تفکر قدرت را در پی خود می آورد.

باروری فرهنگی جامعه مستلزم تبادل و ارتباط و گوناگونی فرهنگها،تبادل و تضارب اندیشه ها،مشارکت در فعالیت های فرهنگی و خلاقیت فرهنگی و رشد و توسعه دانش است.به منظور دستیابی به این اهداف برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی باید در زمینه حفظ میراث فرهنگی(موزه ها،باستانشناسی،صنایع دست و …..) غنای هنری (موسیقی،شعر،نقاشی و …..) تنوع رسانه ای (کتاب،رادیو، TV ،مطبوعات و …)،گسترش نهادهای آموزشی رسمی و غیر رسمی و با توجه به شرایط جامعه کنونی و نیازهای مردم به صورت جذاب،متنوع انجام پذیرد.

« طریق و هدف »
دوره کاردانی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی با گرایش امور همایش ها و جشنواره ها در قالب آموزشهای علمی – کاربردی به برنامه ریزی آموزشی اطلاق می گردد که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت و کاربرد آن در حوزه های فرهنگی بتوانند وظایف خود در مشاغل قابل احراز را به نحو شایسته ای انجام دهند.

« ضرورت و اهمیت »
بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در محدوده منابع انسانی بخش فرهنگی،اهمیت آموزش متخصصانی چون مدیران،برنامه ریزان و کارشناسان نهادهای فرهنگی جهت احراز اینگونه مشاغل را نمایان ساخته است،لذا اجرای دوره های کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی – امور همایش ها و جشنواره ها به منظور تامین نیروی انسانی کارآمد و رسیدن به وضعیت مطلوب امری ضروری است.

امروزه در همایشها و نمایشگاه ها افراد در پی یافتن موفقیت های استثنایی با کسب اطلاعات در مورد مسئله و موضوعاتی خاص هستند که دستیابی به این اهداف در مکان مناسبی همچون همایش و نمایشگاه امکانپإیر است.لذا می توان ادعا نمود که این مکانها نقش کانال ارتباطی و رسانه ای به خود گرفته است.

برگزاری همایش بستر راحتی برای ایجاد ارتباط و فرصت خوبی برای تلافی افکار است طرح مسائل مشترک و دریافت راهکارهای مشترک از اهداف برگزاری همایشهاست.نمایشگاه نیز محل تلاقی بازدید کنندگان کالاها و خدمات نقطه برخورد و عرضه تقاضا است.در نمایشگاه عرضه کنندگان،کالا و اقلام مورد نظر خود را به معرض نمایش می گذارند و یا نوآوری،خلاقیت و ابتکارات خود را عرضه می دارند.قیمت کالاهای خود را بیان می کنند.ویژگی های اساسی و جنبه های قابل ذکر متاع یا کالای خود را به منصه ظهور می گذارند و بازدید کنندگان نیز براساس ذوق و سلیقه،تمایلات و امکانات خود از نمایشگاه استقبال می نمایند.بدین ترتیب این دو گروه،مناسب ترین شرایط را برای انجام داد و ستد و برقراری ارتباط در اینده در برابر خود مهیا می بینند.نمایشگاه،هزینه جستجو برای یافتن کالا یا دسترسی به اطلاعات را کاهش می دهد.در یک نمایشگاه مهمترین عاملی که به پیشرفت می انجامد،رقابت است.نقش اطللاع رسانی یک نمایشگاه در جوامع امروزین،از نهایت اهمیت برخوردار است.

« قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان »
الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

الف – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

ت – بهبود و مستندسازی فرآیندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

ح – برنامهریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

خ – تصمیمسازی و تصمیم گیری بخردانه

د – تفکر نقادانه و اقتضایی

ذ – خلاقیت و نوآوری

« قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان »

– بتواند عملکرد دولت را معرفی کند.

– بتواند تبلیغات کالاهای فرهنگی کند.

– بتواندسازمانهای فرهنگی را مدیریت کند.

– بتواند آثار رسانه ای را نقد و تحلیل نماید.

– بتواند تأثیر متقابل هنر و فرهنگ را بشناسد.

– بتواند قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ را بداند.

– بتواند نمایشگاه،همایش و جشنواره ها را اجرا نماید.

– بتواند نمایشگاه،همایش و جشنواره ها مدیریت نماید.

– بتواند آداب و تشریفات برگزاری مراسم را به کار برد.

– بتواند مجری مصوبات شورای هماهنگی تبلیغات دولت باشد.

– بتواند امکان عرضه دستاوردهای هنری هنرمندان را فراهم سازد.

– بتواند پیشنهاد طرح های فرهنگی جهت همکاری مردم و دولت بدهد.

– بتواند از فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه فرهنگ استفاده نماید.

– بتواند با توجه به سیاستگذاری دولت در راستای توسعه فرهنگی فعالیت کند.

« مشاغل قابل احراز »
– مدیر فرهنگی

– مدیر پژوهشهای فرهنگی

– کاردان بازاریاب فرهنگی

– کاردان برنامه ریزی فرهنگی

– کاردان توسعه امور فرهنگی

– کاردان امور همایشها و جشنواره ها

جدول ترم بندی ( پیشنهادی )
کـــاردانـــی امـــور فـــرهـــنـــگـــی { ترم اول }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
کاربینی 1 -
ارتباطات انسانی 2 -
روان‌شناسی اجتماعی 2 -
جامعه‌شناسی فرهنگی 2 -
هنر و ارتباطات 2 -
رسانه شناسی 2 -
حقوق فرهنگی و رسانه‌ای 2 -
درس عمومی 2 -
درس عمومی 2 -
جمع 17 -
کـــاردانـــی امـــور فـــرهـــنـــگـــی { ترم دوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
میراث فرهنگی ایران 2 -
صنایع دستی ایران 2 -
میراث معنوی و فرهنگی 2 -
گردشگری فرهنگی 2 -
وبلاگ‌ نویسی 2 -
یک درس از مهارت‌های مشترک 2 -
یک درس از دروس عمومی 2 -
کارورزی1 2 -
جمع 16 -
کـــاردانـــی امـــور فـــرهـــنـــگـــی { ترم سوم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
تبلیغات فرهنگی 2 روان‌شناسی اجتماعی
(رسانه شناسی)
شیوه‌های اطلاع‌رسانی 2 رسانه شناسی
رسانه‌های تصویری و فرهنگ 2 رسانه شناسی
امور فرهنگی بانوان 2 -
سازمان‌ها و مراکز فرهنگی 2 -
سازمان‌های مردم نهاد 2 جامعه‌شناسی فرهنگی
نظرسنجی 2 رسانه شناسی-ارتباط انسانی
روان‌شناسی اجتماعی
یک درس از مهارت‌های مشترک 2 -
یک یا دو درس از دروس عمومی 2 -
جمع 18 -
کـــاردانـــی امـــور فـــرهـــنـــگـــی { ترم چهارم }
نام درس تعداد واحد پیش نیاز
اسطوره‌ شناسی 2 جامعه‌شناسی فرهنگی
فعالیت‌های فرهنگی 2 -
تحولات اجتماعی معاصر ایران 2 -
فرهنگ اقوام 2 جامعه‌شناسی فرهنگی
مفاخر فرهنگی 2 -
یک درس از مهارت‌های مشترک 2 -
یک یا دو درس از دروس عمومی 2 -
کارورزی 2 2 -
جمع 16 -

« ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو »

(رشته تحصیلی دیپلم – گواهی سلامت …)
– دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
– نداشتن نقص عضو مؤثر

« طول و ساختار دوره »
دوره کارشناسی حرفه‌ای مبتنی بر نظر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک و حرفه‌ای به دو بخش «آموزش در مرکز مجری» و «آموزش در محیط کار» تقسیم می‌شود مجموع واحدهای هر دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموعه ساعات آن 1750 الی 2000 ساعت می‌باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است. این دوره به روش ترمی اجرا می‌شود.

« آموزش در محیط کار »
این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت‌هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته‌های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می‌دهد. این بخش شامل 1 درس کاربینی و 2 درس کارورزی در مجموع به میزان 5 واحد، معادل 512 ساعت است. هر واحد کاربینی معادل 32 ساعت و هر واحد کارورزی معادل 120 ساعت می‌باشد.